Vi listar Sveriges energieffektivaste produkter b氓de f枚r dig som privatperson och f枚retag. H盲r finns 盲ven energitips som hj盲lper dig till en energisn氓l och h氓llbar vardag.


ANTAL kWh

SOM TOPTEN鈥橲 BES脰KARE HAR SPARAT SEDAN STARTEN   Energibesparingen 盲r baserad p氓 en bes枚karenk盲t och ber盲knad efter 盲ndrat k枚pbeteende och val av produkt tack vare bes枚ket p氓 toptensverige.se.

Produkter

F枚retagsprodukter

Senaste Nytt

2018-09-03

脛ntligen sl盲cks den energividriga halogenlampan! ...iaf delvis.

Halogenlampan, mest k盲nd f枚r att vara n氓got b盲ttre 盲n gl枚dlampan men v盲ldigt mycket s盲mre 盲n LED-lampan.

Fr氓n och med f枚rsta september 盲r det inte till氓tet att s盲tta nya halogenlampor p氓 marknaden med sockel E14 eller E27 som drivs av n盲tsp盲nning. Tyv盲rr finns halogenlampan 盲nnu kvar i andra skepnader t.ex som s氓 kallad spotlight. Effektiva LED-spotlights finns s氓klart h盲r p氓 v氓r TopTen-sida.

L盲s mer om f枚rbudet i Energimyndighetens pressmeddelande h盲r.

2018-04-16

Press: Utvidgning av elfordonspremien

Utvidgning av elfordonspremien:

Regeringen f枚resl氓r i v氓rbudgeten att den nuvarande elfordonspremien
utvidgas till att 盲ven inkludera eldrivna utombordsmotorer till b氓tar.

Sverige 盲r ett stort b氓tland med ca 600 000 utombordsmotorer. I en
gammal tv氓taktare passerar upp till 30% av br盲nslet of枚rbr盲nt rakt ut i
vattnet. Bensin 盲r mycket giftigt f枚r vattenlevande organismer och de
mest skadliga substanserna sprids upp氓t i n盲ringskedjan.
Naturskyddsf枚reningen har d盲rf枚r drivit behovet av 枚kad andel
elutombordare i Sverige.

P氓 Naturskyddsf枚reningens webbsida toptensverige.se kan man f氓 tips och r氓d samt se pris och prestanda p氓 olika elutombordare.

Bild ACT Flagga


L盲s Naturskyddsf枚reningens pressmeddelande h盲r: L盲nk

L盲s regeringens f枚rslag h盲r: L盲nk2018-04-12

Vi h枚jer ribban f枚r stora bildsk盲rmar.

Med bakgrund av att det numera finns ett flertal sk盲rmar 枚ver 30 tum storlek som nu har en effekt vid normalanv盲ndande under 35 W 盲ndrar vi maxgr盲nsen fr氓n 45 till 35 W.V氓ra kriterier

Id茅n med Toptensverige.se 盲r att presentera de allra b盲sta produkterna ur energisynpunkt som finns att f氓 tag p氓 i Sverige. F枚r att kunna g枚ra en r盲ttvis bed枚mning har vi tagit hj盲lp av databaser, intresseorganisationen Elektronikbranschen, och i m氓nga fall v盲nt oss direkt till tillverkarna f枚r att samla in fakta om de olika produkterna. I de fall produkterna funnits 盲ven p氓 den europeiska marknaden har vi anv盲nt de listor som finns publicerade p氓 internationella Top Ten: www.topten.eu. D盲refter har vi kollat vilka produkter som klarar de energikrav vi satt upp f枚r Top Ten Sverige och vilka som inte 盲r tillr盲ckligt effektiva. Toppskiktet har hamnat p氓 listorna du hittar h盲r p氓 sajten.


Det h盲r 盲r Top Ten

Toptensverige.se 盲r Naturskyddsf枚renigens konsumentsajt med topplistor 枚ver de energieffektivaste produkterna i Sverige. N盲r du m氓ste k枚pa nytt 盲r det viktigt att k枚pa r盲tt. En produkts energianv盲ndning st氓r ofta f枚r en stor del av dess totala milj枚p氓verkan. D盲rf枚r 盲r energiprestanda en viktig parameter n盲r du m氓ste k枚pa nytt. H盲r presenteras det absoluta toppskiktet p氓 den svenska marknaden tillsammans med utvalda produktfakta.

Energitips

Hemmet

L脜T DIN GAMLA APPARAT BLI EN NY

N盲r du l盲mnar en uttj盲nt produkt till 氓tervinning kan metaller, plaster och glas anv盲ndas i nya produkter och farliga 盲mnen tas om hand.
Produkter

DIN GAMLA APPARAT 脛R GULD V脛RD

En del elektronikprylar inneh氓ller 盲dla metaller som guld och silver. Det vore v盲l synd om de 氓kte i soporna? N盲r du l盲mnar till 氓tervinning anv盲nds de ist盲llet i nya produkter.
Produkter

DIN LAMPA KAN BLI EN FLASKA

N盲r du l盲mnar en uttj盲nt lampa till 氓tervinning krossas, renas och s盲nds glaset till f枚retag som sm盲lter ned och 氓teranv盲nder det i flaskor och konservburkar.